Q

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε ότι χρειάζεστε από την Βιβλιοθήκη ή τις Εκθέσεις μας!

logo
Q

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε ότι χρειάζεστε από την Βιβλιοθήκη ή τις Εκθέσεις μας!

οροι & Προϋποθεσεις

1. Σχετικά με εμάς.

Καλώς ήλθατε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του «business4extroversion.gr» (στο εξής : η «ιστοσελίδα»).

Η παρούσα πολιτική προστασίας σας ενημερώνει σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ως επισκέπτη ή χρήστη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης (στο εξής : η «Πλατφόρμα» ή ο «Ιστότοπος»), παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων.
Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι ο ΑΣΔΑ, με έδρα στο Περιστέρι Αττικής (οδός Αρκαδίας αρ. 37) και στοιχεία επικοινωνίας 2105745826.

2. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με σκοπό :

 • την παροχή ανοιχτών πληροφοριών και την χρήση / αξιοποίηση εργαλείων, γενικώς σε επιχειρήσεις και εργαζομένους ανεξαρτήτως κλάδου στον οποίο απασχολούνται, που δραστηριοποιούνται ή έχουν έδρα ή/και εργάζονται στη Δυτική Αθήνα,
 • τη διενέργεια ερευνών και την επεξεργασία-παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους σε σχέση με τη διάγνωση και την ανίχνευση αναγκών προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις αλλαγές,
 • την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την κινητοποίηση, ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε εργοδότες, στελέχη και εργαζομένους στις επιχειρήσεις, καθώς και την αξιοποίηση των δεδομένων αυτών (Internet Analytics),
 • την ανάπτυξη, παραγωγή και δωρεάν διάθεση μεθοδολογικού και ψηφιακού περιεχομένου,
 • την παροχή ηλεκτρονικών διαδραστικών πληροφοριών,
 • την πρόσβαση σε εργαλεία, όπως ΟΠΣ Προσαρμοστικότητας Επιχειρήσεων και εργαζομένων Δυτικής Αθήνας – ΟΠΣ ΠΕΕΔΑ,
 • την εκπαίδευση και την καθοδήγηση των επιχειρήσεων, αλλά και του εργατικού δυναμικού,
 • την παροχή πρόσβασης σε βιβλιοθήκες, αποτελέσματα ερευνών, στατιστικά δεδομένα απαραίτητα για την χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων,
 • τη διαμόρφωση on line εργαλείων για την διεξαγωγή ερευνών,
 • την δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου, μέσω πληροφοριών και χρήσιμων θεμάτων, δημιουργώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο ένα σημαντικό κοινωνικό κεφάλαιο που μπορεί να δημιουργήσει αναπτυξιακή προοπτική,
 • την παροχή αυτοματοποιημένων φορμών που μπορούν να καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τον ανθρώπινο δυναμικό,
 • τη δομημένη αξιοποίηση αντίστοιχων δεδομένων από άλλες έρευνες και πηγές δεδομένων, λ.χ. σε συνεργασία με το ΕΙΕΑΔ, την ΕΛΣΤΑΤ, τον ΟΑΕΔ, το TAXIS, το ΕΠΣ του Υπ. Εργασίας κ.λπ,
 • τη «σύνθεση» των παραπάνω, μέσω της ανάπτυξης συστήματος «Business Intelligence» (Β.Ι.) και την “on demand” ή προτυποποιημένη διατύπωση «σεναρίων» βελτίωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε σχέση με τις μελλοντικές εξελίξεις,
 • την ανάπτυξη συστήματος «Υποστήριξης Σεναρίων Αποφάσεων» (Scenarios Planning Concept/SPC), μέσω του οποίου θα παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε εργοδότες και εργαζομένους για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή σεναρίων αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και αντίστοιχης προσαρμογής των εργαζομένων σε αυτές,
 • την ανάπτυξη εργαλείων ενημέρωσης, δοκιμασίας και συγκριτικής αξιολόγησης (bench marking) των επιχειρήσεων σε μία σειρά από ζητήματα, όπως ενδεικτικά, κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, χρηματοοικονομικά και χρηματοδοτικά θέματα, εξωστρέφεια, εισαγωγή καινοτομίας (οργανωτικής, δυναμικής, ανατρεπτικής κ.λπ.), παραγωγικές διαδικασίες, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων, logistics κ.λπ.,
 • την παροχή συστηματικών πληροφοριών για τις εξελίξεις σε επαγγέλματα, τη μετάβαση εργαζομένου από μια θέση εργασίας σε άλλη, τις ευκαιρίες επιμόρφωσης κ.λπ.,
 • την προσέλκυση και συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων σε ηλεκτρονικά δρώμενα (solving problems, case studies, querries, κ.λπ.),
 • την ανάπτυξη, διάδοση και συνεχή βελτίωση εργαλείων και υπηρεσιών προς εργοδότες και εργαζομένους, μεμονωμένα ή/και σε ομάδες, με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση, παρακολούθηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των «προϊόντων» της Ιστοσελίδας (υπηρεσίες, πληροφορίες, παίγνια κ.λπ.),
 • την ανάπτυξη «προβλημάτων» και την συμμετοχή εργαζομένων στην επίλυσή τους, την ανάπτυξη και την στήριξη της λειτουργίας / καθοδήγησης ηλεκτρονικών fora και την μέσω δικτύωσης επιχειρήσεων καλλιέργεια και ανάδειξη της αριστείας, ενδεικτικά, σε θέματα εξωστρέφειας, διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ειδικών προϋποθέσεων διασφάλισης των θέσεων εργασίας ΑμΕΑ και άλλων ευάλωτων ομάδων, σχεδίων και προτύπων αυτοβελτίωσης των δεξιοτήτων εργαζομένων κ.ο.κ.,
 • τη διάδοση της λειτουργίας, των πληροφοριών και των αποτελεσμάτων της Ιστοσελίδας μέσω των «Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης»,
 • την μέτρηση της διεισδυτικότητας, την αξιολόγηση του προφίλ των χρηστών (ως προς την περιήγηση, την χρήση και την αξιοποίηση των εργαλείων, πληροφοριών και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας) και τη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας της Ιστοσελίδας,
 • την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών καθοδήγησης (e-ΗΕLP DESK), σε όσους συναντούν δυσκολίες ή προβλήματα αξιοποίησης των ελεύθερων εφαρμογών (εργαλεία, παίγνια κ.λπ.),
 • τη διεξαγωγή ημερίδων, focus groups και ετησίων συνεδρίων για την ενημέρωση, τη δικτύωση, τον απολογισμό, τη βράβευση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας της Ιστοσελίδας.

Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο για τους παραπάνω σκοπούς. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για άλλον σκοπό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας ή για να εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το κάνουμε, εκτός αν ο επόμενος σκοπός είναι συμβατός με τον αρχικό, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, είτε απλά είτε ειδικών κατηγοριών (λ.χ. δεδομένα ΑμΕΑ), από εσάς με τη συγκατάθεσή σας κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 α΄ ή 9 παρ. 2 α΄ αντίστοιχα του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα και ζητείται η συγκατάθεσή σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις (λ.χ. ενημερώσεις μέσω RSS feeds, cookies), ορισμένες κατηγορίες δεδομένων (ίδετε κατωτέρω «τεχνικά δεδομένα» και «δεδομένα χρήσης») συλλέγονται κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στ΄ του ίδιου Κανονισμού, ως απαραίτητες για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για τη λειτουργία, απόδοση και συνεχή βελτίωση της Πλατφόρμας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγουμε.

Επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα, ανά κατηγορία και κατά περίπτωση :

 • Δεδομένα ταυτότητας : περιλαμβάνουν το όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό, ημερομηνία γέννησης και φύλο.
 • Δεδομένα επαφής : περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την πόλη και αριθμούς τηλεφώνου.
 • Δεδομένα εκπαίδευσης : επίπεδο τίτλου σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, πρόσθετα προσόντα, γνώση η/υ, επαγγελματικές δεξιότητες κ.ά.
 • Δεδομένα εργασίας : εργασιακή εμπειρία, επαγγελματικό αντικείμενο, διάρκεια – αιτία ανεργίας, εργασιακό καθεστώς, θέση – διάρκεια διοικητικής ευθύνης, μορφή – μέγεθος – κλάδος – τομέας επιχείρησης.
 • Δεδομένα υγείας : περιλαμβάνουν δεδομένα που παρέχονται από εσάς, εφόσον το επιθυμείτε, για ειδικές περιπτώσεις ερευνών και εξειδικευμένες παρεχόμενες υπηρεσίες (λ.χ. αν ανήκετε σε κάποια ευπαθή ομάδα).
 • Δεδομένα ερευνών : απαντήσεις – αξιολογήσεις σας πέραν των ανωτέρω, που προκύπτουν λόγω συμμετοχής σας σε έρευνες.
 • Τεχνικά δεδομένα : περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και τοποθεσία, τύπους και εκδόσεις πρόσθετων προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε αυτόν τον ιστότοπο.
 • Δεδομένα προφίλ : περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασής σας, προτιμήσεις, σχόλια και απαντήσεις σας στις έρευνες.
 • Δεδομένα χρήσης : περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα και τις υπηρεσίες μας.
 • Δεδομένα ενημερωτικών επικοινωνιών : περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη ενημερώσεων από εμάς και τρίτους και τις προτιμήσεις σας για την επικοινωνία σας με εμάς.

5. Ιστότοποι τρίτων.

Η Πλατφόρμα διαλειτουργεί με εξωτερικές οντότητες, όπως το Π.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού ΔΑΑΕ (ΕΙΕΑΔ), την ΕΛΣΤΑΤ, Επιμελητήρια με χωρική αναφορά στη Δυτική Αθήνα κ.λπ. και περιλαμβάνει συνδέσμους προς αυτές με τις οποίες διαλειτουργεί και τρίτους. Όταν ενεργοποιείτε τις συνδέσεις αυτές, ενδέχεται να παραχωρείτε το δικαίωμα σε τρίτους να συλλέγουν δεδομένα για εσάς. Στην περίπτωση αυτή, εμείς δεν ελέγχουμε τους ιστότοπους και τα πληροφοριακά συστήματα τρίτων, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δικές τους πολιτικές προστασίας δεδομένων και σας προτρέπουμε να ενημερώνεστε για αυτές, προτού κάνετε χρήση των ιστότοπων τρίτων.

6. Cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.

Η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί τεχνολογίες “cookies”, για να μπορούμε να σας διακρίνουμε από άλλους επισκέπτες, να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας τη σχεδίαση της Πλατφόρμας, αλλά και των υπηρεσιών και ενημερωτικών ενεργειών μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων το οποίο τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ένα “cookie περιόδου λειτουργίας” λήγει αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τη περίοδο λειτουργίας σας (δηλαδή όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας). Ένα “μόνιμο cookie” αποθηκεύει πληροφορίες στον σκληρό δίσκο, έτσι ώστε όταν ολοκληρώσετε την περίοδο λειτουργίας και επιστρέψετε στον ίδιο ιστότοπο σε μεταγενέστερο χρόνο, οι πληροφορίες του cookie να είναι ακόμα διαθέσιμες. Όταν επισκέπτεστε την Πλατφόρμα, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τόσο ένα cookie περιόδου λειτουργίας όσο και ένα μόνιμο cookie. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε Flash cookie (Τοπικά Αποθηκευμένα Αντικείμενα) ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Ένα Flash cookie είναι μικρό αρχείο δεδομένων που τοποθετείται σε υπολογιστή μέσω της τεχνολογίας Adobe Flash η οποία μπορεί να έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας ή να μεταφορτωθεί από εσάς στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για την εξατομίκευση και τον εμπλουτισμό της εμπειρίας σας στον ιστότοπό μας, για τη διευκόλυνση των διαδικασιών, για την εξατομίκευση και αποθήκευση των ρυθμίσεών σας. Τα Flash cookies μπορούν να βοηθήσουν τους επισκέπτες του ιστότοπού μας να ορίσουν, για παράδειγμα, τις προτιμήσεις τους σχετικά με το μέγεθος μεταφόρτωσης ενός αρχείου βίντεο. Μας βοηθούν να βελτιώνουμε τους ιστότοπούς μας υπολογίζοντας ποια σημεία έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες. Δεν χρησιμοποιούμε Flash cookies για προωθητικές ενέργειες ή διαφημίσεις με βάση τη συμπεριφορά. Τα Flash cookies διαφέρουν από τα cookies του προγράμματος περιήγησης και τα εργαλεία διαχείρισης cookies που παρέχει το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν αφαιρούν τα Flash cookies. Εάν απενεργοποιήσετε τα Flash cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, είναι πιθανό να μην έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες δυνατότητες και υπηρεσίες που καθιστούν την εμπειρία σας στον ιστότοπο πιο αποδοτική και ευχάριστη. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies ανά πάσα στιγμή μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, αλλά αν το κάνετε, δεν θα είμαστε σε θέση να καταγράφουμε τις αγορές σας ή να σας επιτρέπουμε την πραγματοποίηση αγοράς από τον ιστότοπό μας. Επιπλέον, δεν θα είμαστε σε θέση να σας αναγνωρίσουμε ως καταχωρημένο χρήστη ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού σας.

7. Απόρρητο παιδιών.

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη ηλικίας. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, μην χρησιμοποιείτε και μην παρέχετε πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, παρά μόνο με τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική σας μέριμνα. Αν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παιδί κάτω των 15 ετών θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Αν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα παιδί κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

8. Ασφάλεια δεδομένων.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης ή και ψευδωνυμοποίησης όπου κρίνεται απαραίτητο) προκειμένου να αποτρέψουμε την ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο σε όσους εργαζομένους πρέπει να τα γνωρίζουν προκειμένου να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες ικανοποίησης των αιτημάτων σας και χειρισμού κάθε πιθανής παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα ειδοποιούμε εσάς και κάθε αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση όταν υποχρεούμαστε από το νόμο να το κάνουμε.

9. Διατήρηση των πληροφοριών σας.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τον εκάστοτε σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε ή για την εκπλήρωση οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης ή μέχρι τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

10. Τα δικαιώματά σας.

Έχετε το δικαίωμα να :

 • Αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
 • Αιτηθείτε διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε ανακριβή ή να συμπληρώσετε ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Αιτηθείτε διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλα ή μερικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν υπάρχει εύλογη αιτία για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον μας (ή έννομο συμφέρουν τρίτου) και εν προκειμένω έχετε λόγο να επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, καθώς θεωρείτε ότι επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.
 • Αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) αν θέλετε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) όταν η χρήση των δεδομένων εκ μέρους μας είναι αθέμιτη, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους από εμάς, (γ) όταν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακόμα κι αν δεν τα ζητάμε, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για εσάς προκειμένου να επικυρώσετε, ασκήσετε ή υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή (δ) έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς αλλά πρέπει να επιβεβαιώσετε αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να το κάνουμε.
 • Αιτηθείτε τη διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε εσάς ή σε τρίτο. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή σε τρίτο που υποδεικνύετε, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας με τη συγκατάθεσή σας, σε δομημένο μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.
 • Ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε και αζημίως, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σε τέτοια περίπτωση κατά την απόσυρση της συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@master.com.gr.
Αν παρ’ όλα αυτά θεωρήσετε ότι το ζήτημα που σας αφορά δεν έχει επιλυθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 210.647.5600www.dpa.gr).

Για να έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, Εγγραφείτε / Συνδεθείτε εδώ: