Q

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε ότι χρειάζεστε από την Βιβλιοθήκη ή τις Εκθέσεις μας!

logo
Q

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε ότι χρειάζεστε από την Βιβλιοθήκη ή τις Εκθέσεις μας!

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στηριχτείτε στη δική σας γνώση για να σχεδιάσετε, να αναπτύξετε και να προωθήσετε την επιχείρησή σας!

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες συμβουλευτικής και καθοδήγησης που εστιάζουν στη στρατηγική ανάπτυξη μιας επιχείρησης και στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε νέα δεδομένα.

Γίνετε αυτόνομοι χτίζοντας την «δική» σας αποτελεσματική στρατηγική!

Ενίσχυση Επιχειρήσεων με Ψηφιακά Εργαλεία Επιχειρηματικότητας

Οι Υπηρεσίες Στήριξης Επιχειρήσεων Δυτικής Αθήνας αναπτύσσουν και προσφέρουν σύγχρονα ψηφιακά επιχειρηματικά εργαλεία στις επιχειρήσεις κατ’ αρχήν της Δυτικής Αθήνας, ωστόσο επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλες τις επιχειρήσεις χωρίς γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς με σκοπό την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ισχυροποίησή τους σε νέες αγορές.

Γνωρίστε τα εργαλεία μας!

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Γιατί ένας στοχευμένος πελάτης πρέπει να αγοράσει το προϊόν μου;
 • Πώς μπορώ να κάνω το προϊόν μου να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα;
 • Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μου και σε ποιον τομέα;
 • Πως θα τους αντιμετωπίσω έτσι ώστε να βελτιώσω ή/και να διατηρήσω τη θέση μου στην αγορά;
p

Απαντήστε αυτές και άλλες ερωτήσεις αξιοποιώντας το καινοτόμο εργαλείο για την χάραξη της στρατηγικής διαφοροποίησης της επιχείρησης σας.

Τι είναι η στρατηγική διαφοροποίησης;

Εταιρική στρατηγική με την οποία μια εταιρία προσπαθεί να διαφοροποιήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της από αυτά των ανταγωνιστών της για να τους προσθέσει αξία κάνοντάς τα μοναδικά. Σε αυτήν τη διαδικασία μελετά προσεκτικά τις ανάγκες των αγοραστών ώστε να μεταφράσει τις προτιμήσεις τους σε προϊόντα περισσότερο ελκυστικά από αυτά των ανταγωνιστών.

Μια επιτυχημένη στρατηγική διαφοροποίησης δημιουργεί προϊόντα με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δυνατότητα υψηλότερης τιμολόγησης τους και αφοσίωση στο brand.

Πως επωφελείται η επιχείρηση μου από το εργαλείο Στρατηγικής Διαφοροποίησης;

Ο χρήστης, ο οποίος μπορεί να είναι και στέλεχος της ίδιας της επιχείρησης, μπορεί να επιλέξει διαδρομές για την επίτευξη της ανάπτυξης, του ανταγωνισμού και της εξωστρέφειας και να διαμορφώσει σενάρια σε τρία επίπεδα :

 • στο επίπεδο της εταιρικής ή επιχειρηματικής στρατηγικής (corporate level strategy) που απεικονίζεται με το εταιρικό όραμα ή την αποστολή, το εύρος και είδος δραστηριοτήτων
 • στο επίπεδο της επιχειρηματικής ή ανταγωνιστικής στρατηγικής (business level strategy) που απεικονίζεται με την επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, την εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • στο επίπεδο της επιχειρησιακής στρατηγικής (operational strategy), που απεικονίζεται με τον τρόπο με τον οποίο κάθε μονάδα του οργανισμού υλοποιεί αποτελεσματικά τις στρατηγικές που έχουν επιλεγεί στα δύο ανώτερα επίπεδα σε σχέση με τους πόρους και τις διαδικασίες.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Απλοποιεί την Κοστολόγηση Υπηρεσιών & Προϊόντων
 • Διαθέτει πρότυπες φόρμες, απλοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία αυτή
 • Σας καθοδηγεί σε κάθε φάση του σχεδίου βήμα προς βήμα
 • Παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρησή σας θα επιτύχει ένα καθαρό κέρδος

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πόσο ορθά μοιράζεται η πληροφορία μεταξύ των στελεχών της Επιχείρησής σας καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη της (πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές);

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά στο πέρασμα από τους παραδοσιακούς τρόπους καθημερινής λειτουργίας και επίλυσης προβλημάτων σε νέες μεθόδους, οι οποίες περιλαμβάνουν την χρήση τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών.

Το εργαλείο προσφέρει μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση και ένα σχέδιο δράσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Επιχείρησής σας, προκειμένου η εστίαση των εργαζομένων να μετατοπιστεί από τις συνήθεις χειρωνακτικές δραστηριότητες σε πιο καινοτόμες εργασίες, που θα βασίζονται στην ενίσχυση των γνώσεων και στη μείωση του χρόνου/ κόστους.

BUSINESS PROJECT

i

Προσελκύστε το ενδιαφέρον πιθανών επενδυτών με την βοήθεια ενός άρτια δομημένου Επιχειρηματικού Σχεδίου. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί ένα αναλυτικό προσχέδιο (blueprint) του πώς αναμένεται να εξελιχθεί η δραστηριότητα στο μέλλον και παρέχει πολύτιμα εργαλεία για την ανάλυσή της, τον προσδιορισμό των αναγκών της, τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων και την πραγματοποίηση των απαραίτητων αλλαγών και παρεμβάσεων.

Το σημαντικό πλεονέκτημα του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι ότι εφόσον έχει δομηθεί αποτελεσματικά, μπορεί να είναι δυναμικό, να παρακολουθεί την εξέλιξη της υλοποίησής του και να προσαρμόζεται με βάση νέες εξελίξεις – είτε εσωτερικά είτε και εκτός της επιχειρηματικής μονάδας – που επηρεάζουν την εν λόγω εξέλιξη.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Καταγράψτε τα βασικά μεγέθη και χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, επικεντρωθείτε στην έρευνα για την Μελέτη της αγοράς, εστιάστε στην Ανάλυση της αγοράς.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Καταρτίστε ένα πλήρες πλάνο Καινοτομίας με έμφαση στην :

 • Καινοτομία Προϊόντος (νέο προϊόν ή προϊόν με νέα χαρακτηριστικά)
 • Καινοτομία Διαδικασίας (νέος τρόπος παραγωγής του προϊόντος)
 • Καινοτομία Marketing (νέος τρόπος σχεδιασμού και προώθησης του προϊόντος
 • Καινοτομία Επιχειρηματικού Mοντέλου (νέος τρόπος οργάνωσης και διοίκησης της εταιρείας)

RISK MANAGEMENT

Εντοπίστε και καταγράψτε τους κινδύνους που τα στελέχη/ οι εργαζόμενοι της επιχείρησής σας εντοπίζουν.

Στη συνέχεια, αξιολογήστε τους μέσα από τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης του αντίκτυπου των κινδύνων αυτών, αλλά και της διαχείρισής τους.

Για να έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, Εγγραφείτε / Συνδεθείτε εδώ: