Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας, στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα», διοργανώνει την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023, στο Kέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων του Δήμου...

Διαβάστε Περισσότερα