Με την παρουσία εκπροσώπων πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΕ/ΜΜΕ) της Δυτικής Αθήνας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Μαρτίου το Θεματικό Εργαστήριο με θέμα «Ψηφιακή Μετάβαση και Στήριξη της Διεθνοποίησης των ΜΜΕ» από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής...

Διαβάστε Περισσότερα