Η παρούσα Ειδική Έκθεση (Special Report) αποτελεί την ανάλυση του Τομέα Δραστηριότητας που είναι γνωστός με τον όρο LOGISTICS, ο οποίος έχει την ιδιαιτερότητα να καλύπτει ένα σύνολο ποικίλων υπηρεσιών που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα μιας επιχείρησης και καλύπτουν...

Διαβάστε Περισσότερα